Tijdens het promotie optreden van Chr. Showkorpsen Excelsior Delft heeft Loes Kouwenhoven (links op de foto) een gulle donatie gedaan in de vorm van een dwarsfluit. Namens heel de vereniging willen wij haar enorm bedanken! 

Naast deze mooie donatie hebben we ook een geslaagde promotie dag gehad tijdens de Van Marken Dag in Delft. Met een muzikale optocht, verzorgd door het jeugdkorps, en een stilstaand optreden, verzorgd door het showkorps, hebben we de muzikaliteit van de vereniging laten zien.